Objectiu del Blog

"El poble que guarda sa llengua i sa cultura tindrà la clau de la seua llibertat. Qui no les guarde mamprén el camí cap a la esclavitut." J.J. Rousseau


.

domingo, 8 de mayo de 2011

Eleccions!

Be ya arriben les eleccions autonòmiques, UV no va ha presentar-se, per tant l'unic partit que realment defen la Llengua Valenciana i que estarà present en les eleccions serà CV. Ben cert és que hi ha hagut molts enfrontaments entre les diferents tendències valencianistes. Pero deixant a un costat totes eixes minucies, no mereix la pena unir-mos? no mereix la pena juntar-mos? Valéncia s'ho mereix, per això yo demane que tot el vot valencianiste s'unixca, que cap valencianiste se quede en sa casa perquè no li cau bé este o aquell. TOT EL VOT VALENCIANISTE UNIT, TOTS A VOTAR!
Vixca Lo Regne de Valéncia!
Vixca la Llengua Valenciana!
CV- Alternativa PP-PSOE

I això és una cançó que me pareix que tal i com està el tema pega molt (ademés de que m'encanta):
SKA-P: No te pares

No hay comentarios: