Objectiu del Blog

"El poble que guarda sa llengua i sa cultura tindrà la clau de la seua llibertat. Qui no les guarde mamprén el camí cap a la esclavitut." J.J. Rousseau


.

viernes, 7 de junio de 2013

Sobre la competència entre valencianistes.

Quan entre els "dos sectors" del valencianisme sorgixen iniciatives en alguna semblança, no tarden en aplegar les crítiques des de l'atre "sector". Ho he observat prou vegades en diferents casos i de distinta gent: Que sí açò és un plagi d'allò, que este lo que vol és que o ho fa ell o no va, que quina vergonya, que si bla bla bla...

Estes crítiques les he escoltat dels dos "sectors" i no és més que un atre producte de la guerra civil entre valencianistes (causada, crec yo, per la desconfiança que generen tantes decepcions que mos hem dut en tanta gent).

En la meua opinió, les crítiques podien estar algunes més i atres manco justificades segons el cas, pero dic yo: ¿Realment és una cosa tan roïna? 

"La competència, ben enfocada, és la base de la millora. Mal enfocada la clau de la desaparició."

M'explique, yo sempre he segut partidari d'unir esforços i sí u fa un proyecte X i un atre ho havia pensat també (per eixemple) que este se junte en el primer per a que el proyecte siga encara millor. No obstant hi ha voltes que simplement la gent no vol. Per històries personals, per desconfiances, perque, perque, perque... Els valencianistes sempre tenim molts arguments per a no participar de l'acte, idea o proyecte d'atres valencianistes. No entraré més en este tema, és una cosa que tots coneixem.

El tema està, en que, quan a nivell pràctic no és possible produir esta cooperació, per les raons que siga, no té per qué ser roí. Al contrari, la competència és la base de la millora. 
El fet de que hi hagen dos proyectes X similars entre mosatros porta a que uns tracten de desprestigiar als atres, una cosa que a mi me dona molta llàstima. Si, al contrari, en conte de rebaixar a l'atre, tractàrem de ser millor que ell, milloraríem (valga la redundància). L'atre se voria superat per una bona idea i buscaria una millor per a superar-li atra volta. Aixina successivament els proyectes aplegarien a un nivell que, segurament, d'estar a soles no haurien conseguit mai. Competència no té per qué ser sinònim d'enemic, perque mos obliga a ser crítics en mosatros mateixa i mos evita l'estancament en l'autocomplaença.

Per tant, des d'ací m'agradaria comentar que la pròxima volta que vos vejau en un cas com el que dic, en conte de criticar als atres, tracteu de vore qué tenen, deprengau d'ells i milloreu. Reteu als atres a que facen lo mateix en vosatros. Tingau els collons (sense perdó per l'expressió) de mirar i dir: Açò ho he fet mal, açò és millorable, açò ho ha fet ell millor, etc.

Yo continuaré marejant en pos d'una major colaboració entre valencianistes. Pero pense que podem traure profit de la situació actual. Ademés, eixa rivalitat no va a desaparéixer del tot mai i, com he explicat, llunt de ser una cosa mala, si tenim l'actitut adequada pot ser una cosa molt molt bona.


1 comentario:

Anónimo dijo...

A voltes duplicar les coses, plagiar idees, i crear entitats es dos persones o en una pagina fb, no es competencia.