Objectiu del Blog

"El poble que guarda sa llengua i sa cultura tindrà la clau de la seua llibertat. Qui no les guarde mamprén el camí cap a la esclavitut." J.J. Rousseau


.

lunes, 18 de octubre de 2010

No plores per una terra que lluita, lluita per una terra que plora.


Un nou video del valencianisme, en el que s'explica (per damunt) la problematica que sofrim els valencians i la resposta que el poble valencià a donat front a este catalanisme. Invita a informar-se, a pensar per tu mateix i a unir-se a la lluita del poble.

lunes, 3 de mayo de 2010

Valentia, Valencia, Valéncia

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua torna a traure a la llum la guerra llingüística que mai acabà i que seguix, com unes cendres vives, esperant que algú les avente o tire llenya al fòc; esta volta la provocació ve de l’AVL i és de tal magnitut que les conseqüències poden iniciar un canvi en el statu quo polític. En el seu nou ‘Corpus toponímic valencià’, propon que el topònim Valéncia, que ve pronunciant-se en é tancada del del seu orige, passe a escriure’s a la catalana en è oberta; això sí, conscients de l’alteració tan greu que açò supon, afigen que s’escriuria en è oberta pero es pronunciaria en é tancada, una contradicció més que va contra tot principi llingüístic o científic i que supon un atre intent de fer convergir el valencià en el català siga com siga, encara que siga fent el ridícul, anant contra la ciència o mil anys d’història. […]

Publicat en Las Provincias el 08 d’octubre de 2009.

VORO LÓPEZ VERDEJO
Director de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV.

lunes, 22 de marzo de 2010

Valencià i català. Són lo mateix?

Lo Rat Penat, l'associació mes antiga de Valéncia parla sobre l'AVLL i la llengua valenciana.

Manifest de Lo Rat Penat posicionant-se en contra de la decisió europea de denominar al valencià baix el doblet català/valencià.

Lo Rat Penat manifesta:

• La seua repulsa per l’intent de certificació en Brusseles de l’unitat de les llengues valenciana i catalana. La malintencionada actitut del tripartit català, apropiant-se de la traducció de l’AVLL de la Constitució Europea, el chantage de Carod-Rovira i l’humillant claudicació del govern socialiste representen un nou atac al patrimoni cultural i històric dels valencians.

• En l’exclusió de la versió valenciana de la Constitució Europea se produïx un atentat a l’Estat de Dret ya que es nega l’Estatut d’Autonomia Valencià i la Constitució Espanyola en quant al reconeiximent de la llengua valenciana com a llengua oficial dins de l’Estat Espanyol.

• Estos reiterats atacs cap a la nostra llengua i cultura valencianes aünen al poble valencià al voltant de totes les entitats culturals valencianistes, entitats que defenen la genuïna parla i història de la llengua del nostre poble.

• LO RAT PENAT insta a l’unió i adhesió de tots els valencians a la llengua valenciana per a fer front comú ad este nou atac, animant als seus socis i a tot el poble valencià a expressar pública i democràticament el seu sentir.

• LO RAT PENAT reitera el seu compromís en la normativa emanada de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i ratificada per tot el valencianisme cultural, normativa que reflexa la tradició llingüística del Regne de Valéncia.

• Finalment, LO RAT PENAT emplaça a l’AVLL a complir en la seua missió de defensa de la llengua valenciana i, en cas contrari, a soles nos queda demanar la seua dissolució.

La Junta de Govern de Lo Rat Penat

SI VOLEM, PODREM

Aci vos deixe un comunicat de J.B.Domenech en el que dona anims a tots pa continuar la nostra lluita, salut i vixca lo regne!

J. B. Domenech, Notícies de Valéncia.- Fa temps que molts de mosatros mantenim una lluita per salvar la llengua valenciana, una lluita molt desigual front al poderós imperi socio-politic pancatalanista.

En esta la meua primera intervenció en este proyecte nou, voldria donar ànims i esperances a tota eixa gent que se troba desanimada o apunt de tirar la tovalla. Encara queden o quedem gent treballant de valent per a conseguir, lo que per dret mos pertany, que no es una atra cosa que la de poder fruir de la nostra llengua tal i com la parlem i codifiquen els valencians.

Pero tota esta gent també necessita del soport i colaboració de tots vosatros i la millor forma seria que utilisareu la vostra llengua (la Llengua valenciana) sempre que se puga, en el treball, casa internet etc, i sobre tot passant-la, aço es mot important, de pares a fills que es com a perdurat el valencià entre mosatros.

I mai, mai hi ha que oblidar per molt que diguen que el català i el valencià son lo mateix, que mosatros parlem VALENCIÀ, sigam d’a on sigam del Regne, eixa es la força del valencià , quant u de Castelló diu “yo parle valencià” o quant ho diu un alacantí o un valencià. Mosatros si parlem tots en tot el nostre territori la mateixa llengua.

B.J.Domenech.