Objectiu del Blog

"El poble que guarda sa llengua i sa cultura tindrà la clau de la seua llibertat. Qui no les guarde mamprén el camí cap a la esclavitut." J.J. Rousseau


.

domingo, 4 de marzo de 2012

Qué puc fer Ausias March?


En esta terra ya fa temps
Que la gent s’està queixant
Dels problemes que sofrim
eixos que mai se’n van.

És culpa d’eixe
Que ho ha fet mal,
És culpa de l’atre
Que ni tan sols ho ha intentat

No, no. És culpa d’aquell
Que no és bon valencià
Quin cansanci no?
Che! Aneu-vos-en a fer la mar

Pero tu mos has vist Ausias March?
Que sempre tenim que discutir
I llançar-mos els trastos al cap?

Dis-me qué puc fer Cavaller
Pel nostre Poble Valencià
Dis-me que puc fer Poeta,
Ya saps de lo que estic parlant

I és que en este Regne
El problema no ve de fora
El problema ve de dins
Lo tenim en casa nostra

Perque este poble ya no lluita,
Este poble no alça el crit,
La nostra llar està buida
Ni tan sols estem units.

Adeu Ausias March, adeu
Gràcies per respondre’m
Valencians, ya sabeu. 


1 comentario:

Maikel dijo...

Quanta raó tens, ací es passa de tot, tot dóna igual i res importa, mentres l’enemic va guanyant terreny.