Objectiu del Blog

"El poble que guarda sa llengua i sa cultura tindrà la clau de la seua llibertat. Qui no les guarde mamprén el camí cap a la esclavitut." J.J. Rousseau


.

lunes, 22 de marzo de 2010

SI VOLEM, PODREM

Aci vos deixe un comunicat de J.B.Domenech en el que dona anims a tots pa continuar la nostra lluita, salut i vixca lo regne!

J. B. Domenech, Notícies de Valéncia.- Fa temps que molts de mosatros mantenim una lluita per salvar la llengua valenciana, una lluita molt desigual front al poderós imperi socio-politic pancatalanista.

En esta la meua primera intervenció en este proyecte nou, voldria donar ànims i esperances a tota eixa gent que se troba desanimada o apunt de tirar la tovalla. Encara queden o quedem gent treballant de valent per a conseguir, lo que per dret mos pertany, que no es una atra cosa que la de poder fruir de la nostra llengua tal i com la parlem i codifiquen els valencians.

Pero tota esta gent també necessita del soport i colaboració de tots vosatros i la millor forma seria que utilisareu la vostra llengua (la Llengua valenciana) sempre que se puga, en el treball, casa internet etc, i sobre tot passant-la, aço es mot important, de pares a fills que es com a perdurat el valencià entre mosatros.

I mai, mai hi ha que oblidar per molt que diguen que el català i el valencià son lo mateix, que mosatros parlem VALENCIÀ, sigam d’a on sigam del Regne, eixa es la força del valencià , quant u de Castelló diu “yo parle valencià” o quant ho diu un alacantí o un valencià. Mosatros si parlem tots en tot el nostre territori la mateixa llengua.

B.J.Domenech.

No hay comentarios: