Objectiu del Blog

"El poble que guarda sa llengua i sa cultura tindrà la clau de la seua llibertat. Qui no les guarde mamprén el camí cap a la esclavitut." J.J. Rousseau


.

lunes, 26 de septiembre de 2011

Echar un polvo


  En la actualitat és un modisme figurat i coloquial que equival a copular o fer l'amor. Originalment, la frase tenia un significat totalment diferent, ya que s'usava com a sinònim de consumir rapé, o siga, pols de tabac. Hi hagué un temps en el que el consum de rapé, conegut també com pols de Sevilla, se va posar de moda entre els cavallers i nobles. Estos, en les reunions socials, se retiraven a una habitació especial a echar un polvo, es a dir, a fumar.

  La moderna accepció sexual té el seu orige en una interpretació lliure del capítul 3 del Génesis, que diu lo següent: “En el suor de la teua front menjaràs pa fins que tornes al sol, puix de ell fores pres ya que eres pols i tornaràs al pols”. Una versió d'esta frase era repetida pels sacerdots en la llitúrgia de Dimecres de Cendra: “Recorda home, que eres pols i al pols has de tornar”. La imaginació popular va fer la resta: si els humans procedim del coit, llavors “del pols vens” té el mateix significat que “del coit vens”.

No hay comentarios: